Om Ladan

ANNO 1879

Ända fram till 1913 fanns en lag i Sverige som sa att det varannan mil utmed landsvägarna skulle finnas en gästgivare som mot betalning var ålagd att skjutsa resanden vidare till nästa gästgivaregård. Eller om så var fallet att de reste med hästekipage, byta ut deras trötta hästar mot nya och utvilade så de kunde fortsätta sin resa. Man skulle även mot betalning kunna erbjuda mat och sovplatser.  


Mitt i Sjömarken låg en sådan gästgivaregård och den nyttjades flitigt ända fram till järnvägen ersatte resandet med häst och vagn. Ni ser gästgiveriet till vänster i bilden nedan. Ladan som ligger till höger i bilden är just vår egen lilla Lada. Den byggdes 1879 som ett stall för gästgivaregården och fick stå kvar när gästgivaregården senare revs. 


140 år senare - 2019 tog vi över som hyresgäster i Ladan och renoverade och tog fram alla gamla takbjälkar och stenväggar. Det är en fantastiskt vacker och gedigen byggnad som kommer stå i många år ännu.